Notice: Undefined offset: 1 in /home/webkcdj270415/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 108

Pretterorisms

Savlaicīga terorisma draudu identificēšana un novēršana ir vēl viens nozīmīgs Drošības policijas darbības virziens. Drošības policija veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus nolūkā iegūt apsteidzošu informāciju par personu plānotajām teroristiskajām darbībām un savlaicīgi tās novērst. Pretterorisma risku identificēšanā un neitralizēšanā Drošības policija cieši sadarbojas ar ārvalstu partneru dienestiem, ar kuriem notiek regulāra informācijas un situācijas analīzes apmaiņa.

Vienlaikus ar operatīvo darbību, terorisma draudu analīzes un preventīvo pasākumu īstenošanu Drošības policija veic arī valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbības koordinēšanu pretterorisma jomā.

Starp preventīvajiem pasākumiem var minēt personu ar izcelsmi no valstīm, kur ir paaugstināti terorisma riski, ieceļošanas Latvijā kontroli, kritiskās infrastruktūras un cilvēku masveida pulcēšanās objektu regulāru apsekošanu, rekomendāciju sagatavošanu šo objektu fiziskās drošības pilnveidošanai un šo objektu darbinieku izglītošanu.

Sadarbībā ar citām pretterorisma pasākumu nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām Drošības policija ir izstrādājusi Nacionālo pretterorisma plānu, kā arī reaģēšanas plānus gadījumos, kad ir noticis uzbrukums civilās aviācijas, jūras satiksmes un infrastruktūras, kā arī sauszemes objektiem. Pamatojoties uz Nacionālo pretterorisma plānu un reaģēšanas plāniem, pretterorisma pasākumu nodrošināšanā iesaistītajās institūcijās ir izstrādāti apakšplāni, kas ir saskaņoti ar Drošības policiju.

Lai pārbaudītu institūciju gatavību reaģēt terorisma draudu situācijās, regulāri tiek organizētas dažādas pretterorisma mācības – galda mācības, kā arī lauka mācības ar ķīlnieku situāciju simulāciju.

Terorisma draudu līmeņi:

Sadarbībā ar citām institūcijām Drošības policija ir izstrādājusi terorisma draudu līmeņu sistēmu. Šī sistēma paredz četrus terorisma draudu līmeņus:

zems terorisma draudu līmenis (zils) – izsludina situācijā, ja pastāv vispārēja rakstura terorisma draudi (ikdienas situācija);

paaugstināts terorisma draudu līmenis (dzeltens) – izsludina situācijā, ja ir pieaugoši terorisma draudi;

augsts terorisma draudu līmenis (oranžs) – izsludina situācijā, ja ir apstiprināti terorisma draudi konkrētam objektam, tautsaimniecības sektoram vai valsts reģionam;

īpaši augsts terorisma draudu līmenis (sarkans) – izsludina situācijā, ja ir noticis terora akts vai terora akts vairs nav novēršams;

Draudu līmeni var izsludināt visai valsts teritorijai, apdraudētajam valsts reģionam, tautsaimniecības sektoram vai objektam.

Terorisma draudu līmeni, pamatojoties uz Drošības policijas priekšnieka ieteikumu, izsludina iekšlietu ministrs.

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: