Notice: Undefined offset: 1 in /home/webkcdj270415/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 108

Kontakti

Drošības policijas adrese:

Kr. Barona iela 99a, Rīga, LV-1012

Kontaktālruņi: 

Drošības policijas diennakts tālrunis: 67208964
Drošības policijas priekšnieka palīdze: 67208991
Fakss: 67273373

E-pasts: 

Iedzīvotājiem: 
Presei: 
Starpinstitūciju sarakstei:

Informācijas sniegšana:

Ja Jūsu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga Drošības policijas darbā, aicinām sazināties ar Drošības policiju jebkurā diennakts laikā, izmantojot diennakts kontakttālruni 67208964. Drošības policija garantē sniegtās informācijas un tās avota konfidencialitāti.

Iestādes darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Apmeklētājus Drošības policijā pieņem pēc iepriekšējas saskaņošanas darba dienās laika posmā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00.

Apmeklējot Drošības policiju, apmeklētājam jānorāda apmeklējuma mērķis, jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam (pase vai identifikācijas karte), kas jāuzrāda Drošības policijas amatpersonai.

Drošības policijā apmeklētājam aizliegts ienest:

  • mobilos tālruņus, kā arī citas ierīces un datu nesējus, ar kuriem vai kuros var ierakstīt, saglabāt, pārraidīt vai uztvert informāciju (turpmāk – ierīces);
  • ieročus un jebkādus priekšmetus vai vielas, kas var tikt izmantoti uzbrukumam un var radīt apdraudējumu personas dzīvībai, veselībai vai mantai.

Pēc Drošības policijas amatpersonas norādījuma apmeklētājam jāiziet drošības pārbaude. Drošības pārbaudes laikā Drošības policijas amatpersona veic apmeklētāja un līdzi paņemto ierīču, ieroču un priekšmetu apskati, kā arī pārbauda ar tehniskajiem līdzekļiem, un pārliecinās, vai apmeklētājs ievērojis Drošības policijas apmeklētājiem noteiktās prasības.

Līdzi paņemtās ierīces, ieroči un priekšmeti ievietojami specializētā glabātuvē.

Uzturoties Drošības policijā, apmeklētājam jāievēro īpašs drošības režīms un jāpakļaujas Drošības policijas amatpersonu prasībām.

Ja apmeklētājs atsakās ievērot Drošības policijas apmeklētājam noteiktās prasības, apmeklētājs netiek ielaists vai tiek izraidīts no Drošības policijas.