Notice: Undefined offset: 1 in /home/webkcdj270415/app/system/libraries/helpers/CHttp.php on line 108

Misija

Drošības policijas darbība balstās uz septiņiem pamatprincipiem, kas ir vienlīdz būtiski un savstarpēji papildinoši:

  • Patriotisms – mēs godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas pildām doto zvērestu kalpot Latvijas Republikai, tās tautai un Satversmei.
  • Profesionālisms – šī ir viena no īpašībām, kas tiek prasīta no ikvienas Drošības policijas amatpersonas visa dienesta laikā.
  • Godprātība – Drošības policijas dienestā var būt tikai tās amatpersonas, kuras savus pienākumus pilda godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas.
  • Uzticamība – sadarbība ar sabiedrību, partneru dienestiem un citām institūcijām var būt pilnvērtīga tikai tad, ja tā balstās uz savstarpējo uzticību, tāpēc Drošības policija ļoti ciena un augstu novērtē mūsu sadarbības partneru doto uzticību un dara visu nepieciešamo, lai to pilnībā attaisnotu.
  • Tiesiskums – Drošības policija stingri ievēro demokrātijas principus, kas paredz tiesiskumu, politisko neitralitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
  • Attīstība – mainīgajā drošības vidē mēs varam izpildīt savus uzdevumus tikai nemitīgi piemērojot savas spējas un prasmes jaunajiem drošības izaicinājumiem.
  • Sadarbība – Latvija ir daļa no transatlantiskās drošības kopienas un mūsu drošība ir nedalāmi saistīta ar mūsu partneru valstu drošību, tāpēc mūsu uzdevums ir rūpēties ne tikai par Latvijas Republikas, bet arī mūsu sabiedroto drošību, sniedzot tiem visu nepieciešamo atbalstu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Diennakts tālrunis: 67208964
Fakss: 67273373
E-pasts: